ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาสที่-2