ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลและประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Document-1-3