ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าศูนย์สำรองข้อมูล (off-site Backup) การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระยะเวลา 6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-เช่าศูนย์ข้อมูลสำรอง