ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์ และมาเชี่ยลอาร์ท ครั้งที่6 ในการประชุม Coordination Committee Meeting และรายงานผลความคืบหน้าต่อสภานักกีฬา สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย ในการประชุม OCA Athletes Forum ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก

09-03-2566-จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ติดตาม-OCA