ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อในรูปแบบวารสารกีฬา กกท. ประจำปี พ.ศ.2566 (ระยะเวลา 12 เดือน) โดยวิธีคัดเลือก

4012566ประกาศผู้ชนะ-จ้างผลิตสื่อในรูปแบบวารสารกีฬา-กกท.-ประจำปี-2566