ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11-01-66-ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย