ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25012566-ประกาศผู้ชนะ-จ้างอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน