ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา เอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่6 ค.ศ.2021 โดยวิธีคัดเลือก

26-01-66-ประกาศผู้ชนะงานจ้างประชาสัมพันธ์-1