ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตราฐานการบัญชีและมาตราฐารการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ-จ้างที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐาน-03012566