ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงาน ในการถ่ายทอดสดจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่38 “นครสวรรค์เกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-03-2566-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงาน-นครสวรรค์เกมส์