ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย ขนย้าย ติดตั้ง และรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์ในการสร้างกระแสการประชาสัมพันธ์ก่อนการแข่งขันและในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่38 นครสวรรค์เกมส์ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่5 “ชอนตะวันเกมส์” ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ-จ้างทำป้าย-ขนย้าย-ติดตั้ง-และรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์-14032566