ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่5 (พ.ศ.2566) จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15032566-ประกาศผู้ชนะจ้างทำโล่การแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ