ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการให้บริการระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง Self Learning/E-Learning และส่งเสริมความรักความผูกพันของบุคลากร กกท. โดยเฉพาะวิธีเจาะจง

16-03-2566-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างการให้บริการระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง-Self-LearningE-Learning