ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบ Athlete Digital พาสปอร์ตดิจิทัลนักกีฬา โดยวิธีคัดเลือก

17032566-ประกาศผู้ชนะงานจ้างโครงการพาสปอร์ตดิจิทัล