ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทยและศึกษารูปแบบการจัดเก็บการติดตามจำนวนประชากรที่ใช้บริการสนามของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-04-66-ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษา