ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมพร้อมระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ในการจัดอบรม หลักสูตร การสร้างมาตราฐานบุคลกรกีฬาสู่ผู้นำกีฬา Thailand Sport Leaders Programme-TSLP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเช่าห้องประชุม-TSLP