ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง ห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทาง กาย (ศูนย์ฟิตเนส กกท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21.6.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อ