ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแชม อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-มิย.-66ประกาศผู้ชนะปรับปรุง-ต่อเติม-ซ่อมแซม-อาคารศูนย์วิทย์การกีฬา-ภาค-1