ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างการพัฒนายกระดับมาตราฐานของบุคคลในวงการกีฬามวย และการสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฏหมาย โดยวิธีคัดเลือก

1.ประกาศผู้ชนะ-1