ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทด้านการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2566-2567 และประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ-2