ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่มวยไทยในชุมชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬามวยไทยสำหรับคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ-3