ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแชม สนามกีฬาจังหวัดราขบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีประกาศเชิญขวนทั่วไป

4 สค. 66 ประกาศผู้ชนะจ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬา จ.ราชบุรี วงเงิน 1,210,000.-บาท