ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 08 66 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ