ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติตผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๕๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11082566 ประกาศผู้ชนะซื้อแอร์