ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 9 เดือน (มกราคม-กันยายน2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย.pdf