ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล ถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 55 (พ.ศ.2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะราคาจ้างทำโล่รางวัล-ถ้วยรางวัล-และเหรียญรางวัล-ในการแข่งขันกีฬาวิสาหกิจ