ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประมวลผล และทบทวนเกณฑ์การบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีการติดตามความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาประ-1.pdf