ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเครื่องทำความเย็น (Chiller) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11-01-66-ประกาศยกเลิก-ซ่อมเครื่องทำความเย็น-กกท.