ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ลานพลาซ่า สนามกีฬาหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02-02-2566-ยกเลิกประกาศผู้ชนะปรับปุงลานพลาซ่า