ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานกกท. จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณประจำปีพ.ศ.2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกก่อสร้างปรับปรุง-ซ่อมแซมอุบลราชธานี-24-มกราคม-2566