ประกาศยกเลิกโครงการร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่-ลานกรีฑาวัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02-02-2566-ประกาศยกเลิกจ้างก่อสร้างลู่ลานกรีฑา-จังหวัดราชบุรี