ประกาศราคากลางการจ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด (พ.ศ.2567-2570) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

ราคากลางจ้างจัดอบรม-22-03-2566