ประกาศราคากลางการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

09-02-66-ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรฐกิจ