ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

07032566-ตารางแสดงวงเงินศูนย์วิทยาศาสตร์-กกท-จังหัดตรัง-1