ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

07032566-ราคากลางศูนย์วิทยาศาสตร์-กกท-จังหวัดตรัง-2