ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบInverter) ขนาด24,000 บีทียู จำนวน 57 เครื่อง

07-03-2566-ตารางแสดงวงเงินซื้อเครื่องปรับอากาศ