ประกาศราคากลางงานจ้างจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันภายใต้ไมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sports Tourism Economic Triangle Festival 2023) ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบบระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

03072566-ตารางแสดงวงเงินจ้างจัดการแข่งขันกีฬา-2023