ประกาศราคากลางงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท.จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

10032566-ตารางแสดงวงเงิน-ปรับปรุงสำนักงาน-จ.อุบลฯ-1