ประกาศราคากลางงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท.จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

10032566-ราคากลางก่อสร้าง-ปรับปรุงสำนักงาน-จ.อุบลฯ