ประกาศราคากลางจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและรายงานความก้าวหน้าการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่6 พ.ศ.2564(ค.ศ.2021)(ครั้งที่2) และการประชุมOCA Athletes Forum ประจำปี 2566 กรุงเทพมหานคร

02032566-จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม-OCA