ประกาศราคากลางจัดจ้างโครงการกรีฑาประเภทลาน เก็บสถิติโลกในประเทศไทย รายการ Golden Fly Series

08022566-ราคากลาง-จ้างโครงการกรีฑาฯ-โกลเดน-ฟลาย