ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงานกกท(SAT HRM System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

02-02-2566-ราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล