ประกาศราคากลางดำเนินการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่6 ค.ศ.2021 โดยวิธีคัดเลือก

10-01-66-ราคากลาง-จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์