ประกาศราคากลาง การจัดจ้างแถลงข่าวกิจกรรมโครงการเผยแพร่การส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬามวยเพื่อสร้างกระแสความนิยมและโอกาสต่อยอดเส้นทางนักมวยไทยอาชีพ ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ประจำปี พ.ศ.2566

ราคากลาง