ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานจัดจ้างโครงการมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสร้างเศรษฐกิจ Thailand Championship 2023 (9 ปี 10 ปี 11 ปี 12 ปี) โดยวิธีคัดเลือก

TOR-จัดจ้างโครงการมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสร้างเศรษฐกิจ-Thailand-Championship