ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ ประจำสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค (ภาค 5) จำนวน 4 คัน

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ประจำสำนั