ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างการแข่งขันวิ่งเทรล(Trail Running) รายการ Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างจัดการแข่งขันวิ่งเทรล-Trail-Running-รายการ-Amazean-Jungle-Thailand-by-UTMB-2023-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง