ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างถ่ายทอดสด และผลิตรายการเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันวิ่งเทรลในรายการ Amazean Jungle Thailand by UTMB ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Streaming) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

31012566-ประกาศเผยแพร่แผน-1-รายการ