ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

01022566-ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง