ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด (พ.ศ2567-2570)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างจัดอบรม-14-03-66